سفارش تبلیغ
صبا
1 2 3 >

مقدمه بیان مسئله اصطلاح مجازات بدنی(corporal punish ment) بااینکهازحیث لغویدارایمعنیو مفهومی نسبتاً روشن است اما تاکنون درهیچ یک ازاسنادی که درخصوص حمایت ازحقوق بشرتدوین شده اند موردتعریف قرار نگرفته است.به طورکلی به واردآوردن هرگونه صدمه یاآسیب یاضربه فیزیکی (جسمانی) برشخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتارجنایی یاغیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود. نگاهی […]


  

2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی39 2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی44 2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی44 2-6-1 جرایم مشهود45 2-6-2جرایم غیر مشهود46 2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل49 2-8 اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی)50 2-8-1 ورود فیزیکی50 2-8-2 ورود […]


  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی (مطالعه موردی استان قم) استاد راهنما: دکتر سید منصور میر سعیدی پژوهشگر: اکبر عمراهی کادیجانی پاییز 1394 تقدیم به: همه کسانی که به من آموختند... پدر و مادرم همسر فداکار و […]


  

2-2-3-3 مشکلات اقتصادی32 2-2-3-4 مشکلات جنسی33 2-2-3-5 آشنا شدن زنان با حقوق خود33 2-2-3-6 تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی34 2-2-3-7 کاهش آستانه‌ی صبر و سازش36 2-2-3-8 آرمان‌زدگی36 2-2-3-9 رشد نیافتگی زوجین36 2-2-4 گفتار چهارم: آسیب شناسی طلاق37 2-2-4-1 آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه37 2-2-4-2 آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان38 […]


  

پایان نامه دانشگاه- Output/FILE-CODE (125)_103

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت. فصل دوم: مفاهیم بنیادین2-1-تعریف ادله اثبات دعوادر عبارت ادله اثبات دعوی سه واژه ادله، اثبات و دعوی به کار رفته است، جهت مفهوم شناسی ادله اثبات دعوا لازم است مفهوم تک تک این واژگان را مشخص نماییم. 2-1-1-مفهوم ادلهدر بیشتر رشته های علمی این عادت از دیر باز وجود دارد که در تعریف هر مفهومی ابتدا آن را از لحاظ لغوی و سپس از نظر اصطلاحی تعریف می نمایند. که این عادت در بین علمای حقوق نیز وجود دارد که البته دارای فواید بسیاری نیز می باشد. از جمله این که تعریف لغوی در غالب موارد در تعریف اصطلاحی موثر می باشد، زیرا بر اساس اصل "عدم النقل" که از اصول لفظیه در اصول فقه به شمار می رود، به هنگام شک در معنای اصطلاحی، اصل بر عدم نقل و تغییر معنای لغوی است چرا که در مبحث الفاظ در اصول فقه این فرض وجود دارد که اگر شارع مقدس معنای دیگری غیر از معنای دیگری غیر از معنای لغوی را مدنظر می داشت، این قصد خویش را به صراحت بیان نمود یا دست کم قرینه ای برای آن وضع می کرد و فایدهی دیگر تعریف لغوی، آسان نمودن آموزش اصطلاحات از طریق بررسی معانی لغوی آنها در ابتدای امر می باشد. ادله در لغت جمع مکسر دلیل است و دلیل در معانی مرشد و راهنما و نیز معنای حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری به کار رود آورده شده است(ابن منظور:1415، ج4، 394). معنای اصطلاحی دلیل از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل علم منطق می باشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از: شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می بریم. در زبان رایج نیز این معنای منطقی کاربرد فراوانی دارد. هر چند عوام گاهی دلیل را به معنای مترادف با علت نیز استعمال می‌کنند، اما علت و دلیل همیشه کاملا منطبق بر یکدیگر نیستند، زیرا در علم منطق و نیز در بحث ادله اثبات دعوا هم علت و هم معلول می‌توانند دلیل محسوب شوند. مانند موردی که ما از وجود معلول (دود) به وجود علت (آتش) آگاه می شویم و یا بر عکس، از وجود علت (خورشید) پی به وجود معلول (روشنایی) می بریم بنابراین دلیل اعم از علت می باشد و می تواند یا علت و یا معلول باشد. در تعریف فقهی بیشتر به معنای لغوی آن تاکید شده است(جعفری لنگرودی:1390، 134). در اصطلاح عرف دلیل، به چیزی اطلاق می‌شود که امری را ثابت کند. در اصطلاح حقوق قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 353 آن را چنین معنی کرده است:« دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی بدان استناد می‌کنند». در این قانون آن چه که اصحاب دعوی بدان استناد می‌کنند دلیل نامیده شده است و مستندات دیگر را از ذیل این تعریف خارج کرده است.

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 2-1-2-مفهوم اثباتاثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن، پا بر جای کردن، حکم کردن است به ثبوت چیزی، مقابل نفی مانند این مثال:«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است به لحاظ فقهی مرحلة علم به چیزی را مرحلة اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامة دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است(علی خواجه:1389، 64). 2-1-3-مفهوم دعوادر مفهوم اخصّ دعوا، توانایی قانونی مدّعی حقّ تضییع شده یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گزاردن وارد بودن یا نبودن ادّعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با آن است. این حق به صراحت در اصل 34 قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است: «دادخواهی حقّ مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند  به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ... ». بنابراین دعاوی خصوصی و رسیدگی به دعوا در اصل 165 و 167 قانون اساسی و نیز دعوا در مواد 18و 1163 قانون مدنی در این معنا به کار گرفته است. بنابراین دعوا در این مفهوم در صورتی ایجاد می‌شود که دو شرط حاصل باشد: نخست اینکه حقی قانونی و مشروع در عمل یا بنابر ادعّا وجود داشته

 

 قیمت: 10000 تومان

 


  
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :1
بازدید دیروز :1
کل بازدید : 3270
کل یاداشته ها : 147


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ